TV & Video Hoạt động NTV
Nghị lực không lời
14:04, 29/09/2019
Nghị lực không lời - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả Lê Hoàn - Trung tâm VH-TT&TT Đô Lương