TV & Video Hoạt động NTV
Hàng giả, hàng nhái “tấn công” chợ miền núi
17:05, 23/10/2020
Phóng sự: Hàng giả, hàng nhái “tấn công” chợ miền núi
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Hồng Thoa - Trung tâm VHTT&TT Kỳ Sơn
NTV