TV & Video Hoạt động NTV
Trò chơi ảo, hệ lụy thật
09:35, 24/10/2020
Phóng sự: Trò chơi ảo, hệ lụy thật
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Nguyễn Kỳ - Thanh Toàn - Hồng Diện - Thanh Nhàn - Trung tâm VHTT&TT Quỳnh Lưu
NTV