TV & Video Hoạt động NTV
Khi lòng dân chưa thuận
15:43, 10/12/2021
Khi lòng dân chưa thuận - Tác phẩm tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XXVI của nhóm tác giả Bùi Thọ - Hữu Song - Trần Lịch - Pham Gái - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An