TV & Video Hoạt động NTV
Làm gì để học sinh yêu Lịch Sử
14:32, 29/09/2019
Làm gì để học sinh yêu Lịch Sử - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả Hoàng Thái Sơn - Nguyễn Thị Thanh Xuyên - Phòng văn nghệ giải trí - Đài PT-TH Nghệ An