TV & Video Hoạt động NTV
“Gừng” Cây thoát nghèo của đồng bào vùng cao
17:09, 23/10/2020
Phóng sự: “Gừng” Cây thoát nghèo của đồng bào vùng cao
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Duy Khánh - Trung tâm VHTT&TT Kỳ Sơn
NTV