TV & Video Hoạt động NTV
Vươn lên từ bản án 20 năm tù giam
09:37, 24/10/2020
Phóng sự: Vươn lên từ bản án 20 năm tù giam
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Thanh Nhàn, Thanh Toàn, Hồng Diện, Ngọc Bích - Trung tâm VHTT&TT Quỳnh Lưu
NTV