TV & Video Hoạt động NTV
Nhiều thách thức trong giải quyết việc làm cho lao động Nghệ An
16:13, 10/12/2021
Nhiều thách thức trong giải quyết việc làm cho lao động Nghệ An - Tác phẩm tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XXVI của nhóm tác giả Thái Dương - Sỹ Đạt - Chu Quý - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An