TV & Video Hoạt động NTV
Hiệu quả từ thu hút nhân tài ở Đô Lương
16:19, 30/09/2019
Hiệu quả từ thu hút nhân tài ở Đô Lương - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Hữu Hoàn - Trung tâm VH-TT&TT Đô Lương