TV & Video Hoạt động NTV
Cậu bé mồ côi đạt công chức trẻ toàn quốc
14:45, 30/09/2019
Cậu bé mồ côi đạt công chức trẻ toàn quốc - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Bá Hậu - Đài TT-TH Con Cuông