TV & Video Hoạt động NTV
Chuyện mẹ Phia
09:19, 30/09/2019
Chuyện mẹ Phia - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: Ngân Huyền - Phòng chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An