TV & Video Hoạt động NTV
Thách thức nghề biển
15:07, 29/09/2019
Thách thức nghề biển - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả Thanh Nhàn – Thanh Toàn - Ngọc Bích - Trung tâm VH,TT&TT Qỳnh Lưu