TV & Video Hoạt động NTV
Ông Minh xóm Trại
14:36, 29/09/2019
Ông Minh xóm Trại - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả Đức Anh - Đài TT-TH Nghĩa Đàn