TV & Video Hoạt động NTV
Bông hoa thép
15:01, 29/09/2019
Bông hoa thép - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả Bích Thuận - Việt Hùng – Hoàng Hùng - Trung tâm VH,TT&TT Qỳnh Lưu