TV & Video Hoạt động NTV
Lời thề thứ 3
14:43, 29/09/2019
Lời thề thứ 3 - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả Minh Tâm - Truyền hình Công an tỉnh Nghệ An