TV & Video Hoạt động NTV
Nợ tàu 67 - Vì sao ngư dân chậm trả?
15:10, 29/09/2019
Nợ tàu 67 - Vì sao ngư dân chậm trả? - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả Thanh Toàn – Thanh Nhàn - Trung tâm VH,TT&TT Quỳnh Lưu