TV & Video Hoạt động NTV
Người dân vùng lũ Mong mỏi nơi ở an toàn
21:52, 29/09/2019
Người dân vùng lũ Mong mỏi nơi ở an toàn - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: Lữ Phú - Đài TT-TH Kỳ Sơn