TV & Video Hoạt động NTV
Tảo hôn-Câu chuyện buồn ở vùng cao Kỳ Sơn
21:43, 29/09/2019
Tảo hôn-Câu chuyện buồn ở vùng cao Kỳ Sơn - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: Hồng Thoa - Đài TT-TH Kỳ Sơn