TV & Video Hoạt động NTV
Hiểm họa từ khai thác nước ngầm trái phép!
15:13, 29/09/2019
Hiểm họa từ khai thác nước ngầm trái phép! - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả Hồng Diện - Trung tâm VH,TT&TT Quỳnh Lưu