TV & Video Hoạt động NTV
Đảng bộ Nam Đàn chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ vừa hồng vừa chuyên
15:20, 29/09/2019
Đảng bộ Nam Đàn chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ vừa hồng vừa chuyên - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả Hồng Sương - Trung tâm VH,TT&TT Nam Đàn