TV & Video Hoạt động NTV
Nông dân sản xuất lúa thích ứng biến đổi khí hậu
21:30, 29/09/2019
Nông dân sản xuất lúa thích ứng biến đổi khí hậu - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: Thanh Tâm - Trung tâm VH-TT&TT Hưng Nguyên