TV & Video Hoạt động NTV
Đuốc sáng bản Mông
16:22, 29/09/2019
Với người Mông, từ bao đời, lửa rất thiêng liêng có vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt và được dân bản tôn thờ. Từ ngàn xưa, ngọn đuốc lớn giúp dân bản tìm đường trên rẫy về nhà, tìm gia súc đi lạc ở rừng sâu, ngọn đuốc sưởi ấm các xa năm trong mùa đông giá rét. Và ngày nay, đồng bào xem Đảng như là ngọn đuốc lớn soi đường, chỉ lối đưa dân bản thoát cái nghèo, tiếp cận với sự phát triển của xã hội... Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả Khánh Hiền – Vi Mận – May Huyền - Trung tâm VH,TT&TT Tương Dương