TV & Video Hoạt động NTV
Nghi Lộc nhân rộng phong trào hỗ trợ thiết chế văn hóa các xóm giáo khó khăn
16:05, 29/09/2019
Nghi Lộc nhân rộng phong trào hỗ trợ thiết chế văn hóa các xóm giáo khó khăn Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả Nhật Tuấn- Hồng Vinh - Trung tâm VH,TT&TT Nghi Lộc