TV & Video Hoạt động NTV
Niềm vui của người dân “Không quốc tịch”
21:47, 29/09/2019
Niềm vui của người dân “Không quốc tịch” - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: Duy Khánh - Đài TT-TH Kỳ Sơn