TV & Video Hoạt động NTV
Tăng cường củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù
09:35, 30/09/2019
Tăng cường củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Thu Vinh - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An