TV & Video Hoạt động NTV
Nhức nhối nạn xâm hại tinh dục trẻ em
14:30, 30/09/2019
Nhức nhối nạn xâm hại tinh dục trẻ em - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: An Duyên - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An