TV & Video Hoạt động NTV
Lời giải nào cho việc xử lý Hồ sơ thương binh giả
14:21, 30/09/2019
Lời giải nào cho việc xử lý Hồ sơ thương binh giả - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Bùi Thọ- Thanh Nga- Bình Sơn- Duy Anh - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An