TV & Video Hoạt động NTV
Báo động gia tăng sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính khi sinh vùng đặc thù
09:40, 30/09/2019
Báo động gia tăng sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính khi sinh vùng đặc thù - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Thu Hiền - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An