TV & Video Hoạt động NTV
Thủy điện xả lũ, trách nhiệm thuộc về ai?
09:44, 30/09/2019
Thủy điện xả lũ, trách nhiệm thuộc về ai? - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Hoàng Hiếu - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An