TV & Video Hoạt động NTV
Bao giờ hết những "Lời ru buồn"?
14:27, 30/09/2019
Bao giờ hết những "Lời ru buồn"? - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Thanh Hà- Hà Ngân - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An