TV & Video Hoạt động NTV
Người mang nhịp sống đại ngàn vào âm nhạc
14:40, 30/09/2019
Người mang nhịp sống đại ngàn vào âm nhạc - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Bá Hậu - Vi Nhẫn - Đài TT-TH Con Cuông