TV & Video Hoạt động NTV
Sàng lọc đảng viên – giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng
14:33, 30/09/2019
Sàng lọc đảng viên – giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Mai Hương - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An