TV & Video Hoạt động NTV
Huyện có hàng trăm hộ dân tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo
14:36, 30/09/2019
Huyện có hàng trăm hộ dân tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: An Duyên - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An