TV & Video Hoạt động NTV
Thanh Chương bất cập khi sát nhập xã xóm
16:00, 30/09/2019
Thanh Chương bất cập khi sát nhập xã xóm - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Văn Lý - Đài TT-TH Thanh Chương