TV & Video Hoạt động NTV
Khi thuyền có lái…
14:53, 30/09/2019
Kể từ khi thành lập tổ chức Đảng, các Quỹ TDND, HTX NNDV và doanh nghiệp ở huyện Yên Thành như con thuyền có người cầm lái, hoạt động của từng đơn vị đã thực sự có nhiều đổi thay và từng bước chuyển hướng hội nhập vững chắc. Sau đây chúng ta cùng nghe phóng sự thu thanh “ Khi thuyền có lái” của PV Thái Dương – Trung tâm VHTT&TT huyện Yên Thành.