TV & Video Hoạt động NTV
Tiếng khèn Mông dưới chân đỉnh Pà Cờ Tún
15:24, 30/09/2019
Tiếng khèn Mông dưới chân đỉnh Pà Cờ Tún - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Ngọc Tăng - Bá Chài - Đài TT-TH Quế Phong