TV & Video Hoạt động NTV
Giảm điểm nóng từ việc đối thoại
15:45, 30/09/2019
Giảm điểm nóng từ việc đối thoại - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Thái Hiền - Trung tâm VH-TT&TT Anh Sơn