TV & Video Hoạt động NTV
Báo động tình trạng phá thai ở trẻ vị thành niên
17:26, 23/10/2020
Phóng sự: Báo động tình trạng phá thai ở trẻ vị thành niên
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Lam Hà - Hương Sen - Lan Anh - Huyền Nga - Trung tâm VHTT&TT TP Vinh
NTV