TV & Video Hoạt động NTV
Dấu ấn người thủ lĩnh vùng giáo
17:11, 23/10/2020
Phóng sự: Dấu ấn người thủ lĩnh vùng giáo
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Thuý Hằng - Trung tâm VHTT&TT Đô Lương
NTV