TV & Video Hoạt động NTV
Đã là người của Đảng thì phải vì dân
17:13, 23/10/2020
Phóng sự: Đã là người của Đảng thì phải vì dân
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Hữu Hoàn - Trung tâm VHTT&TT Đô Lương
NTV