TV & Video Hoạt động NTV
Bí thư chi bộ, xóm trưởng 8X, 9X thắp lửa những vùng quê
17:15, 23/10/2020
Phóng sự: Bí thư chi bộ, xóm trưởng 8X, 9X thắp lửa những vùng quê
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Lê Hoàn - Trung tâm VHTT&TT Đô Lương
NTV