TV & Video Hoạt động NTV
Hoa muống biển
09:40, 24/10/2020
Phóng sự: Hoa muống biển
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Nguyễn Kỳ,Lê Nhung, Việt Hùng, Bích Thuận, Hoàng Hùng - Trung tâm VHTT&TT Quỳnh Lưu
NTV