TV & Video Hoạt động NTV
Vực dậy nghề biển
09:39, 24/10/2020
Phóng sự: Vực dậy nghề biển
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Như Thủy - Trung tâm VHTT&TT Quỳnh Lưu
NTV