TV & Video Hoạt động NTV
Hối hận muộn màng
10:24, 24/10/2020
Phóng sự: Hối hận muộn màng
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Trọng Tuấn - Công an Nghệ An
NTV