TV & Video Hoạt động NTV
Nuôi tôm thuần ngọt - Liệu đã ngọt?
09:43, 24/10/2020
Phóng sự: Nuôi tôm thuần ngọt - Liệu đã ngọt?
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Hồng Diện, Thanh Nhàn, Thanh Toàn - Trung tâm VHTT&TT Quỳnh Lưu
NTV