TV & Video Hoạt động NTV
Linh mục kính chúa yêu nước
09:44, 24/10/2020
Phóng sự: Linh mục kính chúa yêu nước
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Nguyễn Kỳ, Việt Hùng, Lê Nhung - Trung tâm VHTT&TT Quỳnh Lưu
NTV