TV & Video Hoạt động NTV
Tàu không số
16:47, 10/12/2021
Tàu không số - Tác phẩm tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XXVI của nhóm tác giả Đức An - Quốc Toàn - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An