TV & Video Hoạt động NTV
Hiệu quả từ mô hình “Đảng viên phụ trách hộ gia đình”
16:51, 10/12/2021
Hiệu quả từ mô hình “Đảng viên phụ trách hộ gia đình” - Tác phẩm tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XXVI của nhóm tác giả Hoàng Thái Việt Anh, Hoàng Sơn Hiếu, Nguyễn Thị Minh Tân - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An