TV & Video Hoạt động NTV

Thông báo số 4: Liên hoan PT-TH tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020

17:04, 19/10/2020
Tiếp theo thông báo số 3, Đài PT-TH Nghệ An thông báo đến các đơn vị tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ XXV năm 2020.
 

 

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm