TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 01/7/2020
05:59, 01/07/2020
Những nội dung chính:
- Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Nghệ An và Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức hội nghị gặp gỡ Nghệ An- Hàn Quốc với chủ đề Hợp tác và phát triển.
- BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn.
- 6 tháng đầu năm, GRDP Nghệ An cao hơn bình quân chung của cả nước.
NTV